Regels Spelregels Farmerama

Discussie in 'Forumetiquette' gestart door Toontje2, 7 September 2015.

Beste forumlezers,

Wanneer je in dit forum aktief aan de gesprekken wil deelnemen, of een eigen post wil starten, moet je eerst in het spel inloggen. Wanneer je nog geen spelaccount hebt zal je je eerst moeten registreren. We verheugen ons op je bezoek in ons nieuwe forum. „Naar het spel“
 1. Toontje2

  Toontje2 Global Team Leader Team Farmerama NL

  Spelregels van Farmerama

  1. Registratie
  Wanneer een speler zich voor een Farmerama-account registreert, accepteert hij onze Algemene Voorwaarden, die op de spelsite of het Bigpoint-portaal terug te vinden zijn. Bovendien accepteert de speler de voorwaarden van alle onderdelen die bij het spel behoren (zoals voorwaarden voor het forum, chatregels, huisregels enz.)

  2. Misbruik van bugs, programmafouten, exploits
  Het is verboden om misbruik te maken van bugs en/of fouten in de programmering en deze aan derden door te geven. Van spelers die deze fouten gebruiken en hierbij door het systeem worden opgespoord, worden alle onrechtmatig verkregen voordelen weer afgenomen. Daarbij lopen deze spelers de kans dat hun account tijdelijk of definitief geblokkeerd wordt.
  Eventuele gebreken aan het spel moeten onmiddellijk aan de moderatoren van Farmarama of de spelleiding (support) gemeld worden, het liefst schriftelijk, per e-mail aan support met behulp van het contactformulier. Bugs, fouten en beveiligingslekken (zogenaamde exploits) die tot misbruik kunnen leiden, mogen alleen via het contactformulier aan support worden gemeld.

  3. Verboden scripts en hulpprogramma’s
  Onze spellen mogen alleen met een niet-aangepaste, traditionele browser of, indien van toepassing, een speciaal voor het spel ontwikkelde spelclient worden gespeeld. Het gebruik van verboden hulpprogramma's, bots, scripts, macro's (bijvoorbeeld fiddlers) en alle andere programma’s die het spelverloop automatiseren of het uiterlijk en gebruik van de spelclient beïnvloeden, is verboden.

  4. Gebruik maken van pushing / meerdere accounts / farming

  4.1. Pushing
  Pushing is in al onze spellen verboden. Pushing is de interactie tussen twee of meer spelaccounts, met als doel op tenminste één van deze accounts voordeel te behalen. Pushing betreft zowel spelaccounts, die door dezelfde speler worden gebruikt, maar ook accounts die door verschillende spelers gebruikt worden. De spelleiding behoudt zich het recht voor om te beslissen of er tussen twee accounts interactie bestaat die als pushing gezien kan worden.

  4.2. Meerdere accounts
  Multiaccounting, dit wil zeggen het hebben van meerdere accounts door dezelfde speler, is alleen toegestaan als de spelleiding dit specifiek voor die bepaalde game toestaat. In Farmerama laten we Multi-accounting toe zo lang niet punt 4.1 en 4.3 van deze regels wordt overtreden.
  Overtreding van deze voorwaarde kan leiden tot verlies van alle accounts.

  4.3. Farming
  Het is in onze spellen verboden om zogenaamde "farm-accounts' aan te maken. Tot farming rekent men het aanmaken van spelaccounts met als doel andere, reeds bestaande accounts te bevoordelen (bijv. door misbruik, vrienden uitnodigen of het massaal versturen van cadeaus op dit account).

  5. Gedrag binnen de gemeenschap

  5.1. Communicatie
  In onze spellen en alle bijbehorende communicatiekanalen (fora, chats, berichten in het spel, sociale netwerken, contact met support) hoort gepast, respectvol gedrag. Wij verwachten van alle spelers, maar ook van onze medewerkers (moderatoren, beheerders, support-medewerkers, community-managers) dat ze een respectvolle relatie met de gemeenschap hebben en bevorderen.
  De afzonderlijke communicatiekanalen hebben soms hun eigen regels. Alle communityleden moeten deze kennen en opvolgen: de forumregels (ook forum- of boardetiquette) staan duidelijk zichtbaar op het forum. Voor spellen met chatfunctie staan de regels ook op het forum. Voor privé-berichten in het spel gelden de chatregels.
  Beledigingen, pesten, bedreigingen, spam en slecht gedrag zijn, in welke vorm dan ook, ongewenst. Pornografische, politieke, racistische, andere illegale inhoud en het verspreiden van weblinks naar pagina's met deze inhoud zijn verboden. Dit geldt ook voor alle communicatiekanalen, die door Bigpoint S.à.r.l. en Co, SCS ter beschikking worden gesteld (fora, chats, berichtsystemen binnen de spellen, sociale netwerken, contact met support).

  5.2. Afpersingen en bedreigingen
  Wij tolereren absoluut geen afpersingen of bedreigingen en iedereen die zich hieraan schuldig maakt wordt onmiddellijk uitgesloten van toegang tot één of meerdere spellen of spelonderdelen van Bigpoint S.à.r.l. en Co, SCS. Alle berichten met een duidelijke intentie om andere mensen en spelers of een gelieerde derde schade toe te brengen worden beschouwd als echte dreigingen zodra ze worden uitgesproken (forums, chats, in-game messaging-systemen, sociale netwerken, contact met support).

  6. Gebruik van het account

  6.1 Accountgegevens en accountbeveiliging
  De speler is verplicht om zijn accountgegevens (inloggegevens, wachtwoorden, enz.) geheim te houden. Het is niet toegestaan deze gegevens aan een ander te geven. De speler is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn spelaccount. Geen enkele medewerker van Bigpoint of door Bigpoint geautoriseerde chat- of forumteams, zal een speler naar deze toegangsgegevens vragen. Er is geen aansprakelijkheid voor een door eigen nalatigheid veroorzaakte schade. Het gaat hierbij om toegang tot het spelaccount, via een mogelijk aangemaakt portaalaccount via http://bigpoint.com, maar ook het e-mailadres dat aan dit spelaccount is gekoppeld en waaraan wij zo nodig de toegang tot het account kunnen herleiden.
  Lees daarnaast ook informatie over accountbeveiliging in de Veelgestelde Vragen op de spelfora en de beveiligingstips die in het spel worden gegeven.

  6.2. Accountverkoop / Accountoverdracht / Accountruil
  De speler mag zijn account niet voor commerciële doeleinden gebruiken, verkopen of voor andere doeleinden aan derden doorgeven. Het is tevens verboden spelaccounts van derden over te nemen (door koop, verhuur of schenking).
  Bigpoint is niet aansprakelijk voor schade die uit beheer van een account door meerdere dan wel andere personen kan ontstaan. Elke speler is zelf voor zijn eigen account verantwoordelijk en hij moet zich realiseren dat er gevolgen kunnen zijn wanneer hij zijn gegevens aan anderen doorgeeft.

  7. Gebruikersnamen
  Bij de registratie voor Farmerama moet de speler een gepaste gebruikersnaam (en eventuele forumnaam) kiezen. Gebruikersnamen (of forumnaam) die een seksuele, pornografische, politieke, racistische, aanstootgevende of illegale betekenis hebben, zijn verboden. Oók mogen geen gebruikersnamen (forumnamen) gebruikt worden die op de namen van moderatoren, admins, community-managers enzovoorts lijken.

  8. Overtreding van bovenstaande regels
  Maatregelen tegen overtredingen kunnen, afhankelijk van de aard van de overtreding en eerder gegeven waarschuwingen, uiteenlopen van een waarschuwing tot een tijdelijke of permanente blokkade van het spelaccount. De spelleiding behoudt zich het recht voor om over sancties bij overtredingen te beslissen. De admin of support-medewerker die om de blokkade heeft verzocht is het verantwoordelijke aanspreekpunt.

  9. Algemene voorwaarden
  De geldende algemene voorwaarden worden door deze regels aangevuld en dienen derhalve in acht genomen worden. De geldende algemene voorwaarden zijn terug te vinden op http://www.bigpoint.com en op de startpagina’s van onze spellen. Als individuele gevallen / situaties niet door deze regels worden afgedekt, heeft de spelleiding het recht om te beslissen, zulks in overeenstemming met de huidige voorwaarden.

  10. Aanpassing van de regels
  Bigpoint S.à.r.l. en Co, SCS behoudt zich het recht voor om de regels op elk moment te veranderen. Oók indien bepaalde punten van dit regelement niet van toepassing of bruikbaar voor een spel zijn, blijft het volledige regelement geldig.
  .
  .